Překladatelské služby v německém jazyce

Překladatelské služby
v německém jazyce

Tlumočení
do německého jazyka

Tlumočení
do českého jazyka

Zpracování překladových projektů
            V programech Trados a Transit

IČO: 489 39 528
DIČ: 048-7201192328

Copyright © Adrian Palme.